Thiên Long Xưng Bá
Thiên Long Xưng Bá - Siêu phẩm kiếm hiệp 3D
  Bang Xep Hang 2017
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  BnCh
  81
  Tiêu Dao
  2
  #cFF0000#bV Dip Thu
  76
  Võ Đang
  3
  #eab0000#bCa L Mc
  71
  Võ Đang
  4
  Wadu
  61
  Võ Đang
  5
  YonNight
  59
  Tinh Túc
  6
  #cFF0000#bNguyn Vn Hi
  59
  Võ Đang
  7
  Fukashi
  58
  Tiêu Dao
  8
  iChn
  49
  Thiên Long
  9
  BIGOLIVE
  44
  Nga My
  10
  SIL
  38
  Nga My
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
Xem thêm
Đóng
xem
TLBB Private