* TL Xưng Bá (3.2 Cs) - Open 19h30 T3 26/03 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
10-02-2019
Tin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại TL Xưng Bá
------------------------------------
4-7
* TL Xưng Bá (3.2 Cs) - Open 19h30 T3 26/03 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
10-02-2019
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
10-02-2019